Hälsoprofilbedömning

HPB - en vetenskapligt vedertagen metod för livstilsförändring

Hälsoprofilbedömning™, HPB, är en vetenskapligt vedertagen metod för att motivera människor till livsstilsförändring. 
HPB kombinerar frågor om hälsovanor och hälso- upplevelser med konditionstest och mätningar av blodtryck, midjemått och vikt. Syftet är att få varje deltagare medveten om dennes hälsovanor och sätta upp personliga mål för en mer hälsosam livsstil. Vi genomför HPB i våra egna eller era lokaler.

HPB I
Omfattning: Hälsoenkät, fysiska tester, hälsosamtal, dokumentation
och återrapportering.
Tidsåtgång: ca. 1,5 tim/person
Pris: Begär offert

HPB I + II
Omfattning: HPB I , åtgärdsplan baserad på HPB I, uppföljning i
form av en ny HPB efter överenskommen tidsperiod, återrapportering
av HPB II samt analys av åtgärdsperioden.
Pris: Begär offert