HLR-utbildning

HLR är en förkortning på hjärtlungräddning och är en första hjälpenbehandling som ges för att hålla igång hjärtverksamhet och andning hos en person som drabbats av plötsligt hjärtstopp. Den enklaste formen av HLR kräver ingen utrustning, utan kan utföras av alla.

Ett hjärtstopp kan hända varsomhelst. Idag vet vi att chansen att överleva ett hjärtstopp ökar med 2-3 gånger om hjärt/lungräddning påbörjas i tid.

Grundkurs HLR
Sagas grundkurs lär er undersöka medvetande och kontrollera livstecken på en till synes livlös person. Ni lär er larma, utföra hjärt- lungräddning och lägga en person i stabilt sidoläge.
Ni får en genomgång av hur en hjärtstartare fungerar. Ett kompetenskort i fickformat delas ut.

Kursinnehåll

  • Larmrutiner
  • De första kritiska minuterna
  • Kontroll av livstecken
  • Skapa öppen luftväg
  • Lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge
  • Hjärt- lungräddning
  • Hjärtstartare


Vi går igenom HLR- förfarandet både teoretiskt och praktiskt. Inga förkunskaper krävs.
Våra instruktörer är certifierade av HLR-rådet och vi följer riktlinjer utfärdade av European Resuscitation Council.

Tid: 2 ½ tim
Pris: Begär offert (5-15 st)
Ni tillhandahåller: Lokal och projektor