Konsultativa tjänster

Konsultativ hälsostrategi och hälsodag/vecka

Konsultativ hälsostrategi
Vi tillhandahåller hjälp och stöd i ert hälsoarbete på arbetsplatsen!
Vi genomför behovsanalyser och enkätundersökningar för att tillsammans med er hitta den strategi för friskvård som passar er arbetsplats bäst.
Pris: Begär offert

Hälsodag/Hälsovecka
Vi skräddarsyr inspirationspaket för företag och oganisationer. Efter era förutsättningar kombinerar vi teori med praktik, allt med inriktning på hälsa och välmående.

Exempel på innehåll är; föreläsningar i hälsa, workshops, individuell rådgivning, hälso-
tester samt inspirerande gruppträning.
Pris: Begär offert

Individuell rådgivning
Vi genomför motiverande samtal, kostrådgivningar, hälsosamtal, mental coaching och fysiska tester på individnivå.
Pris: Begär offert

Barn/ungdom samt förenings/idrottsverksamhet
Pris: Begär offert