Sagas styrelse

Vår förening "Saga" eller "Stockholms Allmänna Gymnastik Avdelningar", bildades redan 1911. Ändamålet då som nu är att ”verka för att bereda medlemmar möjlighet att utöva gymnastik i olika former”. Nuvarande styrelsemedlemmar är:

Magnus Eriksson,ordförande
Hans Ohlon
Annika Zika-Viktorsson
Louise Parmegiani
Leo Jonasson
Per Hallerby
Mats Kullander
Urbal Ekgren
Hedvig von Bahr
Anna Lindgren


Då Saga är en ideell förening tillsätter årsmötet en gång per år en styrelse. Styrelsens uppgifter är:

  • Att förbättra Sagas lönsamhet & vidareutveckling
  • Att hitta och peka på bästa tillgängliga handlingsalternativ för att infria syftet med verksamheten
  • Att tillsätta ansvarig personal

Styrelsen sammanträder ca 10 gånger per år i formella styrelsemöten. Däremellan engagerar man sig i verksamheten genom olika arbetsgrupper.

Den löpande förvaltningen av Saga delegerar styrelsen till verksamhetsledningen men förbehåller sig beslutanderätten i frågor av ”osedvanlig beskaffenhet eller av stor betydelse".

Styrelsen ger alltså ansvarig personal grova riktlinjer och anvisningar för förvaltningen och följer sedan upp och utvärderar verksamheten löpande under verksamhetsåret.

Vill du komma i kontakt med styrelsen? klicka här!