PT Teamet

Personlig träning på Saga

Saga erbjuder ett utökat utbud av personlig träning. Våra personliga tränare erbjuder träning som passar alla olika typer av träningsvanor och mål. Genom ett aktivt val väljer du en av våra meriterade tränare för att komma dit du vill. Vi erbjuder PT-pass på 30 min, 60 min eller duo (två tränande samtidigt). Välkommen!

Varför ska du träna med en personlig tränare? 

Med en personlig tränare…

  •  får du hjälp att sätta realistiska mål och att skapa konkreta planer för hur du når målen
  •  skräddarsys din träning efter just dina mål, möjligheter och behov
  •  når du dina mål snabbare utan att riskera att skada dig
  •  får du mer variation och roliga överraskningar i träningen
  •  kan du få hjälp med rehab träning av skador
  •  får du träna utanför din bekvämlighetszon och utvecklas då  både i kroppen och i dina tankar kring träningen
  •  träningen blir av!

Bokning och information: 08 -462 33 80

Priser