Framgångsfaktorn i satsningar på hälsa för engagerade friska medarbetare, ligger i att erbjuda individuellt anpassad friskvård – inte bara fysisk träning.

Tjänsterna utgår från att alla medarbetare ska ha nytta av dem utifrån sina behov, inte enbart de som redan tränar. Vi stödjer dessutom er som organisation i strategiska frågor som till exempel balansen mellan organisationens, respektive medarbetarens ansvar och struktur för en ekonomisk och hållbar satsning.

Vi erbjuder:

  • strategiskt managementstöd för utveckling av organisationens hälsosatsning samt stöd i säkerställande av det legala arbetsgivaransvaret
  • kvalitetssäkrade coacher och tränare med kompetens inom både mental och fysisk hälsa
  • individuell hälsocoachning
  • hälsoplaner, som träning- och kostprogram utifrån individuellt behov
  • brett utbud av tränings- och rörelseaktiviteter
  • föredrag, utbildningar och event inom hälsa
  • uppbyggnad av gym- och träningslokal

Dronninger – samarbetspartner med Saga

Nyfiken på Saga? Provträna hos oss