Information gällande personuppgiftsbehandling av Sagas medlemmar

Saga behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. Den 25 maj 2018 ersattes Personuppgiftslagen med Dataskyddsförordningen (GDPR). När dina personuppgifter registreras eller på annat sätt behandlas har du rätt till viss information om dessa uppgifter.

Saga är ansvariga för att behandlingen av dina personuppgifter är korrekt enligt GDPR. Du kan alltid kontakta oss via mail till receptionen@saga-motion.se. Medlemskapet är frivilligt och det är även lämnandet av dina personuppgifter. Saga behöver dock vissa uppgifter om dig för att ingå medlemskap på Saga.

Som medlem sparas dina personuppgifter och behandlas för vissa särskilda ändamål. Dessa uppgifter är namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Personuppgiftsbehandlingen som utförs i samband med ditt medlemskap följer gällande lagstiftning. Den är nödvändig för fullgörandet av medlemsvillkor och för att Saga har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för nedan angivna ändamål.

Behandling av personuppgifter som är att anse som känsliga, exempelvis hälsa – utförs endast efter nödvändighet och med stöd av lagstiftning.

Saga behandlar dina personuppgifter med ändamål att upprätthålla en god registervård såsom skötsel av medlemsadministration, utskick av medlemsnyheter och relevant marknadsföring. Saga kan också behandla dina personuppgifter för statistiska ändamål. Ditt personnummer registreras då det är viktigt att kunna säkerställa medlemmars identitet. Dina personuppgifter behandlas med nödvändighet i Sagas IT-system.

Lagringstiden

Saga behandlar dina personuppgifter så länge ditt medlemskap är giltigt. Senast ett år efter att ditt medlemskap upphört, raderas dina personuppgifter. Saga fortsätter endast att lagra dem om det följer någon sådan skyldighet av lag.

Dina rättigheter

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen av uppgifterna. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör, s.k. dataportabilitet.

En begäran om något av det nämnda skickas till receptionen@saga-motion.se. Du har också rätt att vända dig till datainspektionen/integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål. Vi hoppas att du i första hand vänder dig till oss för frågor och begäranden kring dina personuppgifter.

Genom att du redan godkänt Sagas medlemsavtal vid tecknande av ditt träningskort, behöver du inte göra någonting. Vill du inte få någon marknadsföring, kan du när som helst kontakta oss via receptionen@saga-motion.se och begära att utskicken upphör.