Saga Senior

Välkommen till Sagas sida speciellt riktad till dig som senior och över 65 år. Här har vi samlat länkar och information som är av extra värde för dig men först lite information om varför det är så viktigt med fysisk aktivitet för äldre.

Att träna när man blir äldre har många hälsofördelar och kan vara avgörande för att bibehålla en hög livskvalitet. Här är några skäl till varför träning är viktigt för äldre människor:

 

 1. Bevarad Fysisk Funktion:
  • Träning hjälper till att bevara muskelmassa och styrka, vilket är kritiskt för att utföra dagliga aktiviteter och bibehålla oberoende.
 2. Förbättrad Balans och Fallförebyggande:
  • Träning, särskilt balans- och koordinationsträning, minskar risken för fall och relaterade skador.
 3. Förebyggande av Kroniska Sjukdomar:
  • Regelbunden träning minskar risken för kroniska sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och benskörhet.
 4. Mental Hälsa och Kognition:
  • Träning främjar mental hälsa, minskar risken för depression, och har kopplats till förbättrad kognitiv funktion och minskad demensrisk.
 5. Social Interaktion och Livskvalitet:
  • Träning, särskilt i grupp, främjar social interaktion och gemenskap, vilket bidrar till en förbättring av livskvaliteten som senior.

Medlemskap

Detta är våra ordinarie priser.

• SAGA SENIOR ÅR 23
Kortbetalning
Från 65 år. Obegränsad grupp- och gymträning, ute och online ingår. Giltighetstid 12 månader.

• SAGA SENIOR ABONNEMANG 23
Autogiro
Från 65 år. Obegränsad grupp- och gymträning, ute och online ingår. Abonnemang med bindningstid. Kan avslutas efter 12 månader.

• SAGA SENIOR ABONNEMANG OBUNDET 23
Autogiro
Från 65 år. Obegränsad grupp- och gymträning, ute och online ingår. Abonnemang utan bindningstid. Kan avslutas med 1 månads varsel.

• SAGA SENIOR 1 MÅN 23
Kortbetalning
Från 65 år. Obegränsad grupp- och gymträning, ute och online ingår. Giltighetstid 1 månad.

Gruppträning

• Klasserna i gruppträningssalen mellan 8-11 är ”senioranpassade” vilket innebär ett lite lägre tempo och intensitet

• Seniorkraft utomhus är funktionell träning utomhus anpassad för seniorer.
Samlingsplats, Tantolundens Bollplan /Reymers kansli.

• Saga Motion Hallar är träning för seniorer i träningshallar runt om i Stockholm.

Personlig träning

• PT Small Group SENIOR
På tisdagar och torsdagar kl. 13.30-14.15 eller 14:30-15:15 tränar du i en liten grupp (max sex deltagare) i ledning av personliga tränaren Stefan Bohlin.

Sagas Personlig tränare är alla licensierade tränare med gedigen utbildning.