Vår vision

Vision

Saga erbjuder träning och friskvård med närhet av högsta kvalitet. Genom samhörighet, trivsel och det personliga mötet, verkar vi för ett mer hälsosamt och bättre liv.

Mission

Sagas framgång ska ligga i det lilla formatet. Alla som arbetar på Saga ska enas kring vikten av närhet, engagemang och kunskap, samt bidra till detta. Saga ska erbjuda sina medlemmar och besökare den bästa och mest unika upplevelsen för dagen.

Saga ska inte vara trendkänsliga. Vår verksamhet ser hälsa utifrån ett helhetsperspektiv, där personligt bemötande och social samvaro är viktiga inslag i vår vision.

Saga ska präglas av ”bredd med nischer”. Saga ska erbjuda träning i grupp eller individuellt och bredda verksamheten att inrymma en helhet inom friskvård.

Våra värderingar

Vår träning bygger på kunskap, beprövad erfarenhet och vårt bemötande på en öppen människosyn. Hos Saga kan du vara dig själv. ”Sagakänslan” nämns ofta av våra medlemmar. Vi som arbetar på Saga vill ”vara nära”. Det handlar om allt från tilltal, attityd och synsätt till miljö.

Saga är en plats där det är högt i tak. Att sträva efter hälsa genom friskvård och det personliga mötet, utgör vår långa historia och tradition. Saga ska vara inkluderande och erbjuda något för alla oavsett ambitionsnivå, förutsättningar, identitet, etnicitet eller tillhörighet.