Nuvarande styrelse i föreningen Saga Motion

Ordförande Beatrice Lidman

Vice ordförande Hans Ohlon

Sekreterare Mats Kullander

Kassör Roland Dansell

Ledamöter Karin Norberg, Anna-Karin Darlin, Mary Smedmark

Suppleant Henrik Olsson, Caroline Ericson

 

För att kontakta styrelsen så finns e-post adressen:  sagamotionstyrelse@gmail.com

 

Osäker på om Saga är för dig? Testa en provträningsvecka