Nuvarande styrelse i föreningen Saga Motion

Ordförande Anna-Karin Darlin

Vice ordförande Hans Ohlon

Sekreterare Elisabeth Throbäck 

Kassör Roland Dansell

Ledamöter Karin Norberg, Mary Seger Smedmark, Björn Ehrlund

Suppleant Patrik Nissen, Caroline Ericson

 

För att kontakta styrelsen så finns e-post adressen:  sagamotionstyrelse@gmail.com