Nuvarande styrelse i föreningen Saga Motion

Ordförande Hedvig von Bahr Lindström

Vice ordförande Hans Ohlon

Sekreterare Mats Kullander

Kassör Roland Dansell

Ledamöter Beatrice Lidman, Karin Norberg, Marion Bernhardsson

Suppleant Henrik Olsson, Caroline Ericson

 

Protokoll årsmöte 190220

För att kontakta styrelsen så finns e-post adressen:  sagamotionstyrelse@gmail.com

 

Längtar du efter gruppträning? Testa Saga Live