Nuvarande styrelse i föreningen Saga Motion

Ordförande Elisabeth Throbäck

Vice ordförande Hans Ohlon

Sekreterare Karin Norberg

Kassör Roland Dansell

Ledamöter Mary Smedmark, Björn Ehrlund, Patrik Nissen

Suppleant Niclas Johansson, Caroline Ericson

 

För att kontakta styrelsen så finns e-post adressen:  sagamotionstyrelse@gmail.com