Fysioterapeut Eva Bellander


Behandling kan bokas både på mottagning och i form av hembesök, på din arbetsplats eller annan plats för fysioterapeutisk bedömning och ergonomisk rådgivning.

Priser: 850 kr/50 min (nybesök och återbesök)
400 kr/30 min (vissa återbesök)

Hem- och arbetsplatsbesök 950 kr/50 min. Utanför Södermalm tillkommer restidsersättning med 500 kr/timme.

Eva Bellander: Leg fysioterapeut sedan 1985 med specialisering inom psykosomatik och stressrelaterad ohälsa. Vidareutbildning inom Basal Kroppskännedom™, rehabpedagogik, överviktsbehandling och neurologi. Rådgivning och coachning kring levnadsvanor, viktminskning och effekter av fysisk aktivitet. Behandling av hållnings- och belastningsbesvär, anpassad träning enligt individuella förutsättningar och på kroppens villkor.

Bokning på 0760-16 41 82 eller info@fyssforum.se
Mer information om FYSSforums övriga verksamhet på deras hemsida: www.fyssforum.se.