Sagas arbete för miljön

Under hösten genomförde vi en medlemsenkät, ni lyfte många saker som ni tycker är bra här på Saga men också sådant som vi bör förbättra. Bland annat har ni önskat bättre möjligheter att sortera skräp. Vi jobbar just nu med vår miljöpolicy och genomför hela tiden förändringar. Som ni kanske har märkt finns nu lådor från Panta Mera där ni kan slänga burkar och flaskor med pant.