Information angående covid-19

Sidan uppdaterad 200505

Viktig information angående covid-19

Saga speglar rekommendationerna på Folkhälsomyndighetens webbplats. De anser att risken för spridning i Sverige är mycket hög. Läget kan förändras från dag till dag, så håll dig gärna informerad där om uppdaterat läge. En del träningsaktörer har valt att stänga sina anläggningar medan andra fortsätter att hålla öppet. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och håller Saga öppet tills vidare.

Följande förhållningssätt och rekommendationer gäller för såväl medlemmar, personal och våra terapeuter.

Rutiner och rekommendationer

Blir du sjuk, får feber och/eller hosta och känner dig förkyld eller sjuk i influensa är det mycket viktigt att du stannar hemma. Vi ber dig att alltid ta det säkra före det osäkra och inte riskera smittspridning på Saga om du känner dig sjuk eller har någon i din närhet som är det. Personer över 70 år uppmanas nu att begränsa sina nära kontakter med andra så långt som möjligt. Det innebär bland annat att så långt det går undvika folksamlingar. Vi ber dig att inte äventyra din hälsa utan hörsamma detta råd. Om du inte klarar dig med egenvård i hemmet kan du ringa telefonnummer 1177 för sjukvårdsrådgivning.

Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål, gnugga minst 20 sekunder, och skölj i varmt vatten.
Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Hemkommen från resa 

 • Varje individ har ett eget ansvar enligt smittskyddslagen att agera så att man inte medverkar till smittspridning.

I träningslokalen

 • Förhindra smitta, tvätta händerna innan och efter ditt träningspass samt håll avstånd till övriga tränande.
 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar att du undviker byta om och duscha i allmänna omklädningsrum.
 • Vårt städföretag har extra rutiner för den vanliga influensasäsongen som redan tillämpas. 
 • Saga har alltid ett generellt ansvar för träningsmiljön som går ut på att försöka förhindra uppkomst av ohälsa och i det ingår att göra det som är rimligt och möjligt för att hindra smitta i träningslokalen. Det är dock omöjligt att garantera att inte någon smittad person vistas i våra lokaler.

Våra åtgärder hittills

 • 11/3 Hängt upp information om handhygien på samtliga toaletter.
 • 12/3 Stoppat all provträning och externa besök.
 • 13/3 AC:n stängs av tills vidare.
 • 13/3 Gått ut med information via TV-skärmar i lokalen.
 • 13/3 Pausat volontärarbetet i receptionen.
 • 16/3 Reducerat antalet deltagare på all gruppträning till max 20 stycken.
 • 17/3 Saga hallar ställs in de närmsta veckorna.
 • 18/3 Seniorverksamheten på Mariatorget ställs in de närmsta veckorna.
 • 23/3 Vi har beslutat att skjuta fram löpsöndagen 29/3 till eventuellt september.
 • 1/4  Folkhälsomyndigheten rekommenderar att du undviker byta om och duscha i allmänna omklädningsrum.
 • 15/4 Stängt av vissa maskiner för att skapa längre avstånd mellan tränande
 • 4/5 Plexiglas i receptionen.
 • 5/5 Sänkt deltagarantalet på grupp-passen i gymmet till 6 st.

 

Osäker på om Saga är för dig? Testa en provträningsvecka